Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi elective

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 327-384
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The paper focuses on the scientific and human relations settled between the two linguists through a rich correspondence, held between 1921–1937, specifically within a total of 56 unpublished letters addressed by Iorgu Iordan to Sextil Puşcariu. The epistolary dialogue to which we refer was triggered by a broad review that the Professor from Cluj had written, in the journal “Dacoromania”, about the doctoral thesis of Iordan. The latter was impressed by this analysis of his work. The themes around which their correspondence revolves are specific to such scholars, who were absorbed by various university and academic concerns: the exchange of publications, the promise of future reviews, the work for The Dictionary of Romanian language, the scientific competitions at the department, the organization of conferences, the difficult process of editing books, the trips abroad, the meetings with great linguists of the time, including Meyer-Lübke, Leo Spitzer, Carlo Battisti, Antoine Meillet or Karl Jaberg, the connections with various Romanian linguists, among whom there were several members of the Museum of Romanian language. Iorgu Iordan evokes, in his letters and his reviews, some important moral and professional qualities of Sextil Puşcariu, such as his impartiality, his scientific objectivity and his generosity towards peers.
Cuvinte-cheie:
  • Sextil Puşcariu, corespondenţă, Iorgu Iordan, „Dacoromania”, „Arhiva”, Dicţionarul limbii române
  • Sextil Puşcariu, epistolary correspondence, Iorgu Iordan, “Dacoromania”, “Archive”, The Dictionary of Romanian language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

2Mioara AvramO scrisoare inedită a lui Sextil PușcariuLR, XLI (4), 235-2421992pdf
1Iorgu IordanCum l-am cunoscut pe Sextil PușcariuLR, XXVI (5), 5751977
3Iorgu IordanSextil PușcariuCL, XI (2), 1511966
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
4Nicolae DrăganuNumele proprii cu sufixul -șaCartea Românească1933
12Iorgu IordanIntroducere în studiul limbilor romanice
Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice
Editura Institutului de Filologie Română1932
1Iorgu IordanEtimologiiDR, VII, 140-1481931-1933pdf
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
7C. DiculescuElemente vechi grecești din limba românăDR, IV (1), 394-5161924-1926pdf
10Sextil PușcariuPe marginea cărțilorDR, IV (2), 1303-14091924-1926pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: