Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba română

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LI-LII, p. 27
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The Diminutive Suffix -uț / -uță in the Romanian Language] In this article we wish to present a monographic study on one of the most frequently used diminutive suffixes in the Romanian language, namely -uț / -uță, inherited from the Latin -uceus / -ucea. According to the views on the Latin origin of this suffix, we have taken up the morphological value of the derivative words formed with -uț / -uță and of the themes with which the suffix combines. Diminutive suffixes do not change the grammatical category of the themes, but several derivatives diverge from this rule. Their number is low. Most of the derivatives have developed feminine forms, which constitute the richest category of derivatives of this suffix. Next, on the basis of the material offered by the DEX, we have taken into consideration the origin of themes from which the derivatives of the suffix - ut / -uta are formed and we have drawn conclusions as regards the suffix productivity.
Cuvinte-cheie:word formation, diminutive suffixes originating from Latin in Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 10

2Alexandru GraurArticolul hotărît la numele de persoane româneștiSCL, XVII (1), 191966
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: