Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observații asupra variantelor din Dicționarul dialectului meglenoromân

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXII, p. 55
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
3Petar AtanasovRepartizarea graiurilor meglenoromâneSaramandu, 572011
7Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Literele A, ĂFD, XXIX, 522010
3Nicolae SaramanduDin istoria raporturilor interdialectale (cu privire la originea meglenoromânilor)FD, XII, 1511993
3Nicolae SaramanduSchiță de fonologie istorică a meglenoromâneiSCL, XXXI (1), 471980
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: