Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repartizarea graiurilor meglenoromâne

Autor:
Publicația: Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani, p. 57
ISBN:978-606-16-0055-7
Editori:Manuela Nevaci
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].