Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Schiță de fonologie istorică a meglenoromânei

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XXXI (1), p. 47
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 3

0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciLe dialecte méglénoroumain. Une synthèseFD, XXXIX, 149-1712020pdf
0Alina CelacCâteva observații asupra variantelor din Dicționarul dialectului meglenoromânFD, XXXII, 552013pdf
7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].