Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative System

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVII (1), p. 35-65
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat: I argue that the genitival agreeing marker al, used to introduce oblique-marked DPs and agreeing possessors, originates in a strong (i.e. non-suffixal) form of the definite article, Lat. illu(m)>*elu>alu, which in an unattested stage of Romanian behaved like present-day cel. I show that this form underwent four different reanalyses, yielding genitival al, ordinal al, alalt ‘the other’ and alde. I argue that the invariable genitival a of southern Balkan dialects and northern Romanian varieties comes from al by loss of inflection. I argue that the present-day distal demonstratives ăl(a)/al(a), aia, (a)hăl(a) etc. do not continue Latin ille (which prenominally is only continued by the article al), but represent an innovation (as first proposed by Iliescu 1967) due to the replacement of acest/cest by the forms aiest/aest/a(h)ăst/ăst, which triggered a similar replacement of acel by aiel/a(h)ăl/ăl. I then try to reconstruct the mechanism by which the reanalysis of al took place.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 15

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
2M. Rita Manzini, Leonardo M. SavoiaCase in the Nominal and Pronominal Systems in Aromanian: Oblique Case and its Interactions with the Person SplitRRL, LXII (2), 115-1422017pdf
html
0Ion GiurgeaLe roumain al comme tête de CasCILPR2013/4, 191-2062016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
0Daniela IsacPolydefinite DPs in Old RomanianDPs, 622015
4Ion GiurgeaOn the Reanalysis of the Article al into a Genitive Marker and the Emergence of the Adnominal Dative in RomanianDVR, 69-982015
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
1Ion GiurgeaRomanian AL and the syntax of case headsBWPL, XVI (2)2014pdf
html
2Ion GiurgeaConstrucţia cu dublă definitudine în limba de azi şi în limba vecheDiacronie–sincronie, I, 1092014pdf
12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html

Referințe în această publicație: 30

24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
8Ion GiurgeaAgreeing possessors and the theory of caseBWPL, XIII (2)2011pdf
html
2Ion GiurgeaGender on definite pronounsBWPL, X (1)2008pdf
html
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
6Alexandra CornilescuRemarks on the Romanian Ordinal Numeral. Towards a Unitary Description of Phrases Headed by ALRRL, XXXIX (3-4), 3031994
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
3Mihai Lozbă„A” – prepoziție, articol posesiv, pronume posesiv de reluareAUI, XV, 971969
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
3Maria IliescuSur l’origine du démonstratif daco-roumain ălRRL, XII (1), 591967
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
1Matilda Caragiu MarioțeanuObservații în legătură cu sistemul pronumelui demonstrativ în aromînăSCL, X (3), 4091959
3Tache PapahagiDin morfologia limbei romîneLibrăriile SOCEC & Co.1937
12Wilhelm Meyer-LübkeRumänisch und romanischEditura Academiei1930
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
13Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: