Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the evolution of articles into agreement markers in Romanian and Albanian

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XV (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper tries to elucidate the processes by which former determiners became preposed agreement markers in Romanian and Albanian. In both languages, these markers introduce genitives, agreeing possessors and ordinals. In Albanian the same forms are used as agreement prefixes on all old adjectives and participles and can precede cardinals in definite noun phrases. The fact that these items originate in definite determiners is proven not only by their forms, but also by the possibility of marking the matrix DP as definite when they occur in DP-initial position. I propose that the development definite determiner > agreement marker was made possible by the fact that these languages had specialized definite articles, a suffixal one and an independent, “strong” form which was used when suffixation was impossible. It is the strong form which evolved into specialized agreement markers. Another necessary condition for the reanalysis was the possibility for the strong form to appear in postnominal position, which I assume to have been provided by double- or poly-definite constructions. For Romanian, I propose that the reanalysis of al was made possible by the fact that it had restricted contexts of occurrence. For Albanian, where the strong forms must have also been used with adjectives, I adopt the view that a change in the unmarked adjective order from A-N to N-A was the main trigger of the reanalysis, starting from a stage in which postnominal adjectives could only appear in the double definiteness construction, where they were preceded by the article. A further possibility, for Albanian, is the (morphologically triggered) confusion between the strong article and a relativizer stemming from IE *yo-/*y¬ā-, used to introduce postnominal modifiers.
Cuvinte-cheie:genitive “articles”, preposed agreement markers, historical syntax, Romanian, Albanian
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 23

12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
8Ion GiurgeaAgreeing possessors and the theory of caseBWPL, XIII (2)2011pdf
html
9Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
3Mihai Lozbă„A” – prepoziție, articol posesiv, pronume posesiv de reluareAUI, XV, 971969
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
3Eqrem ÇabejUnele probleme ale istoriei limbii albanezeSCL, X (4), 5271959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Tache PapahagiDin morfologia limbei romîneLibrăriile SOCEC & Co.1937
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: