Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Constituirea formelor scurte ale demonstrativelor în română

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 129
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:I discuss the origin of the demonstrative forms ăst(a)/astă(-a) and ăl(a)/a(ia). I argue, against the common view of Romanian historical linguistics, that these forms do not directly continue Lat. istu and illu. The series ăl(a)/a(ia) is a recent development of southern Daco-Romanian dialects. It appeared as a result of the replacement of the proximal demonstrative forms (a)cest(a)/(a)ceastă(-a) by ăst(a), astă(-a). The series ăst(a)/astă(-a) represents a development of aiest, aiastă, triggered by the fall of intervocalic -i-. The forms with -h- (ahăst, hăst) have resulted from aăst (< aest < aiest) by epenthesis of -h- in hiatus. The shorter forms ăst/ast, as they spread in regions which only had acest and acel, triggered a similar reshaping of acel(a), yielding ăl(a)/al(a). Latin ille was preserved in Romanian in prenominal position not as a demonstrative, but as a ‘strong’ (i.e. non-affixal) form of the definite article, *alu, an unstressed form which subsequently became specialized for certain contexts, where it underwent reanalysis, yielding genitival al, ordinal al, alalt (< al + alt) and alde (< al + de).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
3Maria IliescuSur l’origine du démonstratif daco-roumain ălRRL, XII (1), 591967
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: