“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Constituirea formelor scurte ale demonstrativelor în română

Author:
Publication: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 129
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:I discuss the origin of the demonstrative forms ăst(a)/astă(-a) and ăl(a)/a(ia). I argue, against the common view of Romanian historical linguistics, that these forms do not directly continue Lat. istu and illu. The series ăl(a)/a(ia) is a recent development of southern Daco-Romanian dialects. It appeared as a result of the replacement of the proximal demonstrative forms (a)cest(a)/(a)ceastă(-a) by ăst(a), astă(-a). The series ăst(a)/astă(-a) represents a development of aiest, aiastă, triggered by the fall of intervocalic -i-. The forms with -h- (ahăst, hăst) have resulted from aăst (< aest < aiest) by epenthesis of -h- in hiatus. The shorter forms ăst/ast, as they spread in regions which only had acest and acel, triggered a similar reshaping of acel(a), yielding ăl(a)/al(a). Latin ille was preserved in Romanian in prenominal position not as a demonstrative, but as a ‘strong’ (i.e. non-affixal) form of the definite article, *alu, an unstressed form which subsequently became specialized for certain contexts, where it underwent reanalysis, yielding genitival al, ordinal al, alalt (< al + alt) and alde (< al + de).
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 12

15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
3Maria IliescuSur l’origine du démonstratif daco-roumain ălRRL, XII (1), 591967
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: