Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dicţionarul dialectului aromîn. (general şi etimologic)

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 168

1Mihaela CristescuNegation in the Aromanian dialect of the Romanian language: a typological analysisFD, XXXIX, 47-582020pdf
0Mihaela CristescuNegative Concord Items in the Aromanian Dialect of the Romanian LanguageAUB, LXIX, 69-802020pdf
html
1Bardhyl DemirajTroparul pascal în dialectul aromân din codicele lui Kosta Cepi Vithkuqari (Costa Cepi din Bitcuchi)FD, XXXVIII, 15-222019pdf
0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvisticePhilM, LXI (5-6), 105-1312019pdf
0Loredana DascălReconstituirea fondurilor arhivistice ale vechilor case comerciale „grecești” (II)Phil. Jass., XV (2), 872019pdf
html
1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
1Dumitru CarabașElemente grecești în antroponimia aromânilor din RomâniaSCOL, XI (1-2), 43-612018pdf
html
0Ecaterina PleșcaRomânescul mătură: abordare comparativ-istoricăPhilM, LX (3-4), 272018pdf
0Gheorghe Chivu
  • Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt
  • Considerations to some forms of the verb a fi: sum and sunt
Diacronia, 8, A1132018pdf.ro
pdf.en
1Mihaela-Mariana MorcovObservaţii privind poziţia neutrului în dialectele limbii româneFD, XXXVII, 83-982018pdf
html
1Adrian PoruciucProbabila origine latină a termenului slav ralo ‘plug’SIL6, 255-2662017pdf
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
1Daniela RăuțuProbleme privind expresia (îi) curge (nasul), în plan dialectal (pe baza ALRR. Sinteză I)FD, XXXVI, 1162017pdf
html
0Dumitru CarabașSome Elements of the Bulgarian Influence on Aromanian OnomasticsSCOL, X (1-2), 302017pdf
html
0Gabriel BărdășanObservation notes on the disappearance of some Timiș County oiconyms which were formed from appellativesGIDNI, 4, 272-2772017pdf
html
0Grigore BrâncușAromâna din perspectiva geografiei lingvisticeSIL6, 27-352017pdf
0Ion Popescu-SireteanuInterjectional Lexemes in the Pastoral UseSCOL, X (1-2), 1812017pdf
html
3Nicolae SaramanduConsideraţii asupra graiului aromânilor fărşeroţiFD, XXXVI, 1272017pdf
html
1Nicolae SaramanduÎnceputurile învăţământului în limba română la aromâniLR, LXVI (3), 4092017pdf
1Nicolae SaramanduSine (sinea) în dialectele românești sud-dunăreneDindelegan, 3692017
0Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Literele Ḑ –FFD, XXXVI, 1392017pdf
html
1Nistor BarduMeteorologisme aromâneşti referitoare la temperatura atmosfericăALIL, LVII, 892017pdf
html
1Nistor BarduElemente de transdisciplinaritate în operele scriitorilor aromâni din secolul al XVIII-leaChivu, 93-1032017
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
1Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (II)LR, LXVI (1), 172017pdf
1Simona Goicu-CealmofSacrul în antroponimia româneascăICONN 4, 1652017pdf
html
1Viviana-Monica Fătu IlieCherchelit şi sinonimele lui în graiurile dacoromâne sudiceSIL6, 86-952017pdf
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
1Alina CelacTermeni pentru instrumente păstoreştiAOU, XXVII (2), 1452016pdf
1Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
1Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
0Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin avec une aire de diffusion restreinte dans le contexte romanCILPR2013/2, 205-2152016pdf
html
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Dumitru CarabașAgnomens and Nicknames in Aromanian OnomasticsSCOL, IX (1-2), 302016pdf
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
1Ion MăriiNote lexicograficeMareș, 1242016
0Ion Popescu-SireteanuPastoral FestivalsSCOL, IX (1-2), 752016pdf
1Iulia Barbu-ComaromiVerba dicendi latine circumscrise limbajului religios, moştenite în limbile romaniceFelecan, 660-6682016
1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
1Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Du–Dv.FD, XXXV, 1632016pdf
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
1Pârvu BoerescuA cafti, caltaboş, chiul. Note etimologice şi lexicaleLR, LXV (3), 363-3772016pdf
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. Gâtul şi trunchiul cu organele interne (III)FD, XXXV, 732016pdf
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
1Virgil NestorescuZvârlugăMareș, 1512016
1Cătălina VătășescuElemente albaneze pe hărţile Atlasului lingvistic al dialectului aromânFD, XXXIV, 2542015pdf
0Cătălina VătășescuPăstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latinăCSP, II, 481-4892015pdf
0Dumitru CarabașElements of Aromanian phraseologySCOL, VIII (1-2), 1412015html
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
1George Bogdan ȚâraLe lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de TransylvanieTDR, VII, 41-522015pdf
html
1Ion Popescu-SireteanuLe mot nămaie «mouton» et sa familleSCOL, VIII (1-2), 2432015html
1Manuela NevaciAspecte lingvistice ale contactului aromânilor cu albaneziiSIL5, 1422015pdf
1Mihaela-Mariana MorcovDenumiri pentru ‛tată vitreg’, în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXIV, 712015pdf
1Nicolae SaramanduAtlasul lingvistic al dialectului aromânSIL5, 1702015pdf
2Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân, literele Č, D–DrFD, XXXIV, 1342015pdf
0Nistor BarduAspecte ale lexicului din Abecedarul lui Constantin Ucuta (1797)SIL5, 3792015pdf
1Pârvu BoerescuFrigider, molid, molete (precizări şi rectificări – IV)LR, LXIV (1), 52015pdf
1Pârvu BoerescuColeaşă, mălai, terci, stavăr. Note etimologice şi lexicaleLR, LXIV (3), 3312015pdf
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
2Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (I)LR, LXIV (4), 476-4852015pdf
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
1Victorela NeagoePrepoziţia în graiurile moldoveneşti insulare din sud-estul UcraineiFD, XXXIV, 772015pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
2Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin à diffusion restreinte dans la RomaniaRRL, LIX (2), 189-2022014pdf
html
1Dumitru CarabașTurkish Elements in the Anthroponymy of the Aromanians of RomaniaSCOL, VII (1-2), 442014pdf
html
1Ion Popescu-SireteanuLa transhumanceSCOL, VII (1-2), 2502014pdf
html
1Luchia Antonova-VasilevaThe denominations for ‘shepherd’ and their derivatives in the Romance languagesFD, XXXIII, 52014pdf
0Manuela NevaciAromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnograficeSID15, 2472014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html
1Pârvu BoerescuRom. creţ şi alb. krec, kreçe, krecë – o nouă ipoteză etimologicăLR, LXIII (4), 4772014pdf
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Lucian MiclăușTerminologia religioasă în dialectul istroromân. Timpurile liturgiceAUT, LI-LII, 412013-2014pdf
html
1August KovačekDenumirea vlah în unele limbi slave meridionaleFD, XXXII, 772013pdf
1Carmen-Irina Floarea(Copilul) merge de-a bușilea, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXII, 632013pdf
0Cătălina VătășescuDin nou, despre numele de plantă stirigoaieFD, XXXII, 1732013pdf
1Daniela Carmen StoicaCâmpul lexical al numelor de rudenie în română și albanezăFD, XXXII, 1392013pdf
1Doris K. KyriazisEtymological notesFD, XXXII, 1772013pdf
0Dumitru CarabașElements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of RomaniaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
4Grigore BrâncușAromâna – dialect arhaicFD, XXXII, 52013pdf
1Ioana RepciucTerminologia descântatului în limba românăMunteanu, 506-5112013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
1Manuela NevaciGraiurile aromânești din Peninsula Balcanică. Situația actualăFD, XXXII, 1032013pdf
0Nistor BarduInfluenţa limbii albaneze asupra graiului de azi al aromânilor moscopoleni din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Aspecte lexicaleCult. ident.2013pdf
html
2Ximena-Iulia BarbuVerbe dicendi secundare în latină și în românăFD, XXXII, 23-362013pdf
1Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
2Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
0Doru MihăescuContribuţii etimologice şi lexicale LR, LXI (3), 363-3712012pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 312-3202012pdf
html
3Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
1Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 354-3622012pdf
html
0Laurențiu NistorescuCriterii extrafilologice în analiza etimologică. Originea cuvântului românesc oraş. radicalul χώρα/chora (II)Phil. Ban., VI (1), 30-412012pdf
html
1Manuela NevaciCercetări recente de teren la aromânii din Peninsula BalcanicăFD, XXXI, 632012pdf
2Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 337-3442012pdf
html
0Mihaela-Mariana MorcovMărturii lingvistice ale credinţelor legate de animale şi boli în limbile romaniceSID14, 2762012pdf
0Mădălina Spătaru-PraleaConstrucții cu infinitivul / conjunctivul în dialectele românești sud-dunăreneFD, XXXI, 1972012pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 321-3282012pdf
html
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
5Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 205-2262012pdf
1Ancuța NegreaAbstract linguistic fields. Cuvânt – binecuvântare – iubire – mulțumire (word – blessing – love – gratitude)AUV, IX (2), 252011pdf
0Gabriel BărdășanLexicul istroromân moștenit din latină. Suprapuneri și diferențieri interdialectaleȚâra, 1032011pdf
0Lucia AfloroaeiReprezentarea sacrului în folclorul religios românesc: influenţa discutabilă a dualismului orientalTDR, III, 393-4022011pdf
html
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
1Petru ZugunGlose şi comentarii la „torna”, „retorna” şi „fratre”LR, LX (2), 151-1562011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
1Vasile FrățilăCâmpul semantic al lui gură în dialectul meglenoromânLR, LX (1), 59-682011pdf
html
1Anton Goția, Cristina CorcheșSânt/sunt și paradigma verbului a fiDR, s.n., XV (2), 1452010pdf
html
0Cristina Radu-GoleaConsiderations on the Semantic Evolution of the Chromatic Term Verde in RomanianSCOL, III (1-2), 2142010pdf
html
1Emanuela DimaLexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic LR, LIX (1), 49-712010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Alexandru DîrulReflecţii asupra structurilor cu aşa numita dublă negaţieRLSL, LI (1-2), 222009pdf
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
0Marcu GabinschiConfruntări intra- şi extrabalcanice (frazeologie, paremiologie, semantică, sintaxă)RLSL, LI (5-6), 742009pdf
1Nistor BarduLa aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvisticeDistorsionări, 17-272009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Cristina Radu-GoleaRepere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastruAUT, XLVI, 202-2102008pdf
html
1Manuela NevaciSisteme de scriere utilizate în limba publicațiilor aromânești actualeFD, XXVII, 292008pdf
6Nicolae Saramandu, Manuela NevaciCartes linguistiques motivationnelles. De l’ALE à l’ALiR et aux atlas linguistiques nationauxRRL, LIII (1-2), 79-852008pdf
html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
0Thede KahlConsideraţii privind dispariţia limbilor cu trimitere la romanitatea balcanicăPhil. Jass., IV (1), 129-1452008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Anton Patriciu GotiaPrincipes et cohérence dans la phonétique historique roumaineStudia UBB, LII (2), 2432007
2Nistor BarduAmong the Aromanians in Grabova (Greava), Albania. Sociolinguistic ObservationsAOU, XVIII, 17-282007pdf
html
0Thede KahlÜberlegungen zum Prozess des Sprachsterbens, unter besonderer Berücksichtigung der BalkanromaniaRom. major.2007pdf
html
5Vasile FrățilăDin oiconimia BanatuluiAUT, XLV, 139-1672007pdf
html
0George RusnacSchimbări sinestezice de sensLRM, XVI (4-6), 722006pdf
0Ion Popescu-SireteanuCuvântul nămaie și familia luiLRM, XVI (11-12), 762006pdf
6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciGraiurile aromânei actuale în perspectivă spaţială (pe baza atlaselor lingvistice)Comun. intercult.2006pdf
html
0Nistor BarduAspects of the Numeral in 18th Century Aromanian WritingsAOU, XVII, 233-2422006pdf
html
0Nistor BarduUn fenomen fonetic în extensie în graiul de azi al aromânilor din Rodopii Bulgariei: aferezaIdent. cult.2006pdf
html
0Nistor Bardu, Mara Ioana GrădinaruObservaţii asupra aromânei scrise azi în România, Bulgaria, Albania, Grecia şi MacedoniaComun. intercult.2006pdf
html
0George RusnacOriginea rom. (f)sat, oraș și a alb. fshatLRM, XV (11), 572005pdf
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
3Lucian MiclăușCriterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromânăAUT, XLII-XLIII, 2252004-2005pdf
html
0Vasile C. IonițăGlose la Dicționarul toponimic al Banatului. Completări și îndreptăriDR, s.n., IX-X, 2112004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Mirela ZelcaAdaptarea unor substantive aromâneşti împrumutate din turcăAOU, XV, 223-2332004pdf
html
0Nicolae SaramanduCâteva consideraţii privind raporturile lingvistice româno-slaveAOU, XV, 161-1642004pdf
html
1Manuela NevaciSchimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latinăAOU, XIV, 225-2342003pdf
html
0Vasile Valentin LațiuObservații asupra evoluției sufixului -aticus în limba românăAUT, XLI, 1072003pdf
html
0Anastasia PetrovaMetafora ca mijloc de reprezentare a conceptului “suferinţă”AOU, XIII, 217-2342002pdf
html
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html
2Nicolae SaramanduTorna, torna, fratreFD, XX-XXI, 2332001-2002pdf
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
3Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (IV) – Rom. sarcinăDR, s.n., III-IV, 2131998-1999pdf
html
0Vasile C. IonițăTermeni eufemistici pe baza ALR II – 1. SuplimentDR, s.n., III-IV, 571998-1999pdf
html
1Mircea HomorodeanÎntre toponimie şi dialectologieALIL, XXX, 3111985pdf
html
0Teofil TeahaLat. GLANDULA în graiurile româneşti actualeALIL, XXX, 1871985pdf
html
2Stelian DumistrăcelAfricatele ĉ (ć) și ĝ (đ) în graiurile de tip moldovenesc și bănățean, pe baza ALRALIL, XXII, 51971pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Grigore BrâncușSCL, XIV (3), 4091963

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].