Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sine (sinea) în dialectele românești sud-dunărene

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 369
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur présente la situation du pronom sine dans les dialectes aroumain et istroroumain; sine n’existe pas en méglénoroumain. À la base de l’exposé se trouvent les recherches sur place en Albanie chez les Aroumains Fărşeroţi, qui utilisent la forme sine et même la forme articulée sinea. On constate des concordances dans l’utilisation de sine en dacoroumain, aroumain et istroroumain.
Cuvinte-cheie:dialectes roumains sud-danubiens, aroumain, concordances lexicales, sine, Fărşeroţi
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
3Tache PapahagiDispariții și suprapuneri lexicale, IIGS, IV (1), 841929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: