Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiurile aromânei actuale în perspectivă spaţială (pe baza atlaselor lingvistice)

Autori:
Publicația: Comunicare interculturală și integrare europeană
ISBN:973-8953-07-3
Editori:Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
1Johannes Kramer, Nicolae SaramanduAtlasul lingvistic aromân (ALia). ProiectSCL, XXX (2), 1571979
1Nicolae SaramanduInfluență a dacoromânei sau evoluție paralelă în aromâna din Dobrogea?CL, XXIII (1), 431978
5Eqrem ÇabejZur Aromunischen WortforschungSCL, XXVII (1), 31976
1Nicolae SaramanduConsiderații asupra sistemului fonologic al graiului aromânesc din Crușova – Macedonia (R.S.F. Iugoslavia)SCL, XXI (4), 4651970
1Petru NeiescuCercetări dialectale la românii din sudul DunăriiCL, X (1), 211965
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
2Matilda Caragiu MarioțeanuInfluența dacoromînă asupra graiului unei familii aromîne din R.P.R.FD, I, 791958
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (2), 3771930
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (1), 11929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: