Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probabila origine latină a termenului slav ralo ‘plug’

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Istoria limbii române. Filologie, p. 255-266
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The probable Latin origin of the Slavic term ralo ‘plough’]
Two terms recorded in Old Church Slavonic as orati (‘to plough’) and ralo (‘plough’) are given in dictionaries as Slavic inherited terms that are etymologically related to each other. However, the data this author puts forth in the present article indicate that it is only orati that appears to be an inherited term in Slavic, whereas ralo (with a West Slavic variant radlo) most probably reflects an early borrowing from Vulgar Latin into Slavic. Linguistic, ethnographic and historical-archaeological evidence suggests that a tilling implement designated by Latin rāllum (from an earlier *rādlom, derived from the verb rādere ‘to raze, to scrape’) was adopted by the earliest Slavs who migrated to the Central European area north of the Roman province of Pannonia (during the late fifth or the early sixth century). Whereas West Slavs remained with the earlier form radlo for ‘plough’, the simplified variant ralo reached the East Slavs (where it competed with the inherited term soxa ‘wooden plough’), and it was also ralo that became the dominant term for ‘plough’ in the languages of the Slavs who moved south, to the Balkan Peninsula. It was from those Slavs that early Romanians (who had inherited aratru ‘wooden plough’ from Latin) borrowed a derivative of ralo, namely ralica, as designation of a “butting plough”. One general conclusion of the present article is that, etymologically, Slavic ralo is related neither to Proto-Slavic *oràti ‘to plough’, nor to the Proto-Indo-European root *arǝ- ‘to plough’, but to the derivatives of Latin rādere which designated certain types of tilling implements.
Cuvinte-cheie:Slavic etymology, types of ploughs, Roman civilization, rallum, rariţă
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

6Zamfira MihailEtimologia în perspectivă etnolingvisticăUnivers Enciclopedic2000
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: