Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologia în perspectivă etnolingvistică

Autor:
ISBN:9739436536
Editura:Univers Enciclopedic
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].