Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interferenţe lexicale în Maramureş

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 132
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The researched area belongs to Maramureş subdialect, spoken in the north-west area of the Daco-Romanian dialect. This dialectal area is characterized by a strong archaic feature, namely the preservation of the old language stages at the level of all compartments. As a result of the long contact between the Romanian people from this area and the speakers of Ukrainian language especially, and of Hungarian and German, there resulted a specific feature of Maramureş subdialect, mainly present in the vocabulary compartment and demonstrates once more its „open” character. Thus, we registered a considerable number of foreign elements in the vocabulary. The Ukrainian influence is the strongest, here we find original Ukrainian terminology in every activity domain, with the exception of the professions, where most of the words have Hungarian or German origin. The second influence, as frequency, is the Hungarian one, especially in the administration and civilization terminology. Ukrainian and Hungarian elements are well fixed in the vocabulary; from these the Romanian language has formed derivates, expressions and lexical families. Words of German origin are registered only in the profession terminology and less in the household object domain, and are used mostly by men and less by women.
Cuvinte-cheie:
  • elemente alogene, dialect, subdialect, lexic, arie dialectală, diacronic, sincronic
  • allogeneous elements, dialect, subdialect, vocabulary, dialectal area, diachronic, synchronic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 17

25Dumitru LoșonțiSoluții și sugestii etimologiceEditura Univers Enciclopedic2001
6Zamfira MihailEtimologia în perspectivă etnolingvisticăUnivers Enciclopedic2000
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
209Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
1Andrei AvramNote etimologiceLR, XXV (1), 831976
1Teofil TeahaTermeni de origine maghiară în graiurile din OlteniaFD, IX, 1131975
20Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Emese KisCu privire la terminaţia -ă a substantivelor romîneşti de origine maghiarăStudia UBB, III, 1451958
7Petru NeiescuExistă legături între cantitate și accent? Observații asupra cuvintelor de origine romînească din limba maghiară și asupra celor de origine maghiară din limba romînăCL, III, 1351958
13Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
229Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: