Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Soluții și sugestii etimologice

Autor:
Editura:Editura Univers Enciclopedic
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 25

0Ion Giurgea, Cristian Moroianu, Monica Vasileanu
  • Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări și completări etimologice
  • Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations
Diacronia, 11, A1582020pdf.ro
pdf.en
1Andreea-Nora PușcașNume de cai. Din răspunsurile la Chestionarul IDR, s.n., XXIV (1), 202019pdf
html
0Dumitru LoșonțiContribuții etimologico-lexicale (I)Chivu, 324-3402017
0Cristina Radu-GoleaThe diversity of place namesCCI, 4, 172-1762016pdf
html
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Dumitru LoșonțiRectificări şi contribuţii etimologice (I)Neamțu, 3982015pdf
2Gabriela Violeta AdamSistemul popular de denominație personală din com. Rodna, jud. Bistriţa-NăsăudCSP, II, 45-562015pdf
1Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
1Veronica Ana Vlasin, Horia Dan VlasinTermeni pentru specii cu areal natural restrâns: ‘cer’ (quercus cerris), ‘gârniţă’ (quercus frainetto), ‘jepi’ (pinus mugo), ‘zadă’ (larix decidua)CSP, II, 498-5192015pdf
2Anca Mihaela SapoviciNote etimologice: agonisi, ghiftui, paraginăLR, LXIII (1), 232014pdf
html
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (II)SID15, 1772014pdf
1Ion TomaLes hypostases de la toponymisation en roumainELI, 11, 162012pdf
html
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
0Cristina Radu-GoleaConsiderations on the Semantic Evolution of the Chromatic Term Verde in RomanianSCOL, III (1-2), 2142010pdf
html
0Teodor OancăLocalizări dialectale şi arii antroponimice LR, LIX (2), 243-2462010pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Ecaterina PleșcaDenumirile cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. Paralele lexico-semantice de arealRLSL, L (1-2), 922008pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
2Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].