Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Localizări dialectale şi arii antroponimice

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Dialectologie, onomastică, p. 243-246
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Knowing the frequence and spreading in the territory of family names, coming from nicknames or dialectal terms, one can more surely approximate the dialectal areas of those terms, whenever we have too little, or no information about their distribution.
Cuvinte-cheie:
  • bocioacă, borfotină, bortan, bubui, cândei, găvozdea, moloman, pălălău
  • bocioacă, borfotină, bortan, bubui, cândei, găvozdea, moloman, pălălău
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

14Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
3Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf
25Dumitru LoșonțiSoluții și sugestii etimologiceEditura Univers Enciclopedic2001
20Teodor OancăGeografie antroponimică românească
Metodă și aplicații
Editura de Sud1998, 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: