Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reconstituirea ariei laterale dialectale agud

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 413-418
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The reconstruction of a lateral dialectal area of agud]
The Romanian Linguistic Atlas and some monographic studies on the idioms from Crişana do not record the word agud „mulberry“. This term is used in Moldavia and northern Dobrudja. According to Romanian anthroponymical archives in 1994, there were 207 individuals bearing the surname of Agud, among whom 184 belonged to Crişana. This surname comes from the nickname Agud, which derives from the common name agud. This means, that in the past, the name agud was used among the idioms form Crişana, because this is the only way to explain how the anthroponym Agud appeared and was maintained as a surname till nowadays. Thus, it can be proved that in Crişana there was a lateral dialectal area of the name agud, which matched the Moldavian dialectal area, which exists in the present.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 9

20Teodor OancăGeografie antroponimică românească
Metodă și aplicații
Editura de Sud1998, 1999
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: