Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Geografie antroponimică românească. Metodă și aplicații

Autor:
ISBN:9789739863254
Editura:Editura de Sud
Locul:Craiova
Anul:

Citări la această publicație: 20

0Teodor OancăNume personale feminine devenite nume de familiePhilM, LXIII (1), 35-532021pdf
1Teodor OancăAntroponime cu consoana labială iniţială [p] palatalizatăFD, XXXVIII, 83-882019pdf
1Teodor OancăExprimarea filiaţiei şi apartenenţei în antroponimia româneascăLR, LXVIII (3), 4392019pdf
1Iustina BurciThe current toponymy in Oltenia and Muntenia from the ethnic point of view. A statistical considerationSCOL, XI (1-2), 32-422018pdf
html
0Veronica OnețLexical-semantic configuration of toponyms in Romanian fairy talesJRLS, 14, 493-5052018pdf
0Camelia AlibecA short inroad into the Dobrujan onomatology. The proper names’ systemLDMD, 5, 170-1772017pdf
html
1Teodor OancăOriginea personală exprimată prin derivarea cu sufixele -ean, -eanuLR, LXVI (4), 5102017pdf
1Teodor OancăMicrosisteme antroponimice. Nume de familie provenite de la nume de ființe sălbaticeFelecan, 548-5592016
1Ludwig SelimskiBulgarian surnames with Romanian counterpartsSCOL, VIII (1-2), 932015html
3Teodor OancăGeografia antroponimicăLR, LXIV (3), 427-4302015pdf
3Iustina BurciNoms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie actuelle de JassyPhil. Jass., VII (2), 163-1752011pdf
html
1Teodor OancăNume de familie derivate cu sufixul -escu. Consideraţii statisticeICONN 1, 1832011pdf
html
0Viorica RăileanuNomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomasticăPhilM, LIII (3-4), 75-832011pdf
html
2Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăDenumiri pentru unele grupuri minoritare etnic din România. Note sociolingvisticeAUT, XLVIII, 2362010pdf
html
0Teodor OancăLocalizări dialectale şi arii antroponimice LR, LIX (2), 243-2462010pdf
html
1Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
0Teodor OancăAnthroponimic Microsystems. Nicknames Derived from Fish NamesSCOL, I (1-2), 1942008pdf
html
1Viorica GoicuNume de familie, la origine supranume din Ţinutul Beiuş LR, LVII (4), 527-5362008pdf
html
1Ruxandra LambruAntroponimie subiectivă. Scurt istoric al cercetărilor privind numele de persoană din vechile documente româneştiRSL, XLI, 1472006pdf
3Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].