Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Microsisteme antroponimice. Nume de familie provenite de la nume de ființe sălbatice

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Onomastică, p. 548-559
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Anthroponymic microsystems. Surnames derived from names of wild animals]
The surnames presented in this paper are based on bynames derived from nicknames. These were active in the 19th century and existed as unofficial surnames. What is specific to them is that they convey to us phonetic and dialectal characteristics or some forms of orthographic rules imposed throughout time. Upon analysing the list of surnames originating in nicknames derived from names of wild animals, we notice that, by their very existence, they convey features identified in certain people.
Cuvinte-cheie:anthroponymic microsystem, surname, byname, nickname
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

20Teodor OancăGeografie antroponimică românească
Metodă și aplicații
Editura de Sud1998, 1999
81Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: