Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie actuelle de Jassy

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 163-175
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The current image of our surnames is the consequence of the action of a long series of events and factors that have contributed, in past centuries, to the idea of setting family name, and then to fix the family name itself, in graphic form transmitted through generations through acts of civil status. Over time, for various reasons, in the denomination have appeared the double and triple names. This is what we analyze in this article.
Cuvinte-cheie:current anthroponomy, double and triple family names, structure, frequency
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

3Iustina BurciPorecla – ieri și astăziAUC, XXXI (1-2), 2512009html
20Teodor OancăGeografie antroponimică românească
Metodă și aplicații
Editura de Sud1998, 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: