Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de familie derivate cu sufixul -escu. Consideraţii statistice

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 183
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Surnames derived with the suffix -escu. Statistical considerations]
The paper makes a comparative analysis of the conclusions reached by Victor Vascenco, Gheorghe Bolocan and Teodor Oancă regarding the frequency of surnames ending in -escu. Our research, which involved the processing of Romania’s Anthroponymic Database, resulted in a number of 715 surnames ending in -escu whose frequency is higher than 100. We mention these names in the three appendices at the end of this study, specifying their absolute frequency, the surnames they originate from and the frequency of the latter. Statistics show that surnames ending in -escu range between 1 and 29 per cent compared to the frequency of the names of origin. This is a proof of the fact that the process of adopting surnames in -escu was not a mass phenomenon and it ended only after 1920.
Cuvinte-cheie:surname, derivation, frequency, oldness, social categories
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

1Teodor OancăNumele personal activAUC, XXIV (1-2), 2092002html
20Teodor OancăGeografie antroponimică românească
Metodă și aplicații
Editura de Sud1998, 1999
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
4Christian Ionescu-escu în antroponimia româneascăSCL, XXXI (4), 4171980
3Victor VascencoAsupra sistemului standard al numelor de familie românești (reflectat în antroponimia bucureșteană)SCL, XXIV (3), 2651973
135Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: