Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomastică

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (3-4), p. 75-83
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Craft nomenclature is a lexicological area that interested lexicologists, at least to the extent it provided certain derivative patterns to complement and enrich onomastic inventory. In many studies experts find that the majority of surnames and toponyms are based on names which refer to craft realities. Their appearance was attributed to some practical reasons, as a necessity for individuation and identification retained in various forms of proper names until today.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: