Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De la cuvinte la realitate. Evoluţii semantice şi mentalităţi

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Romanistică, p. 72-78
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present study aims to analyze the relationship between the semantic evolution of specialized lexical items and the evolution of mentalities within the respective field of activity. We took as example three financial Romanian terms (bancă, capital and credit) with Romance (Italian and French) etymology, which are representative for two linguistic phenomena: metaphorical conceptualization and loan translation. Their introduction into the Romanian language was possible because of the existence of the linguistic form with the same basic meaning. The metaphorical conceptualization follows the foreign model, but the resulting term is not always the same as the one in the source language. The analysis of the lexicographical definitions in the two languages leads to conclusions regarding the conceptual plan (the financial practices and instruments).
Cuvinte-cheie:
  • calc, conceptualizare metaforică, evoluţii semantice, terminologie diacronică, vocabular financiar
  • diachronic terminology, financial vocabulary, loan translation, metaphorical conceptualization, semantic evolutions
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: