“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Geografie antroponimică românească. Metodă și aplicații

Author:
ISBN:9789739863254
Publisher:Editura de Sud
Place:Craiova
Year:

Citations to this publication: 20

0Teodor OancăNume personale feminine devenite nume de familiePhilM, LXIII (1), 35-532021pdf
1Teodor OancăAntroponime cu consoana labială iniţială [p] palatalizatăFD, XXXVIII, 83-882019pdf
1Teodor OancăExprimarea filiaţiei şi apartenenţei în antroponimia româneascăLR, LXVIII (3), 4392019pdf
1Iustina BurciThe current toponymy in Oltenia and Muntenia from the ethnic point of view. A statistical considerationSCOL, XI (1-2), 32-422018pdf
html
0Veronica OnețLexical-semantic configuration of toponyms in Romanian fairy talesJRLS, 14, 493-5052018pdf
0Camelia AlibecA short inroad into the Dobrujan onomatology. The proper names’ systemLDMD, 5, 170-1772017pdf
html
1Teodor OancăOriginea personală exprimată prin derivarea cu sufixele -ean, -eanuLR, LXVI (4), 5102017pdf
1Teodor OancăMicrosisteme antroponimice. Nume de familie provenite de la nume de ființe sălbaticeFelecan, 548-5592016
1Ludwig SelimskiBulgarian surnames with Romanian counterpartsSCOL, VIII (1-2), 932015html
3Teodor OancăGeografia antroponimicăLR, LXIV (3), 427-4302015pdf
3Iustina BurciNoms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie actuelle de JassyPhil. Jass., VII (2), 163-1752011pdf
html
1Teodor OancăNume de familie derivate cu sufixul -escu. Consideraţii statisticeICONN 1, 1832011pdf
html
0Viorica RăileanuNomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomasticăPhilM, LIII (3-4), 75-832011pdf
html
2Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăDenumiri pentru unele grupuri minoritare etnic din România. Note sociolingvisticeAUT, XLVIII, 2362010pdf
html
0Teodor OancăLocalizări dialectale şi arii antroponimice LR, LIX (2), 243-2462010pdf
html
1Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
0Teodor OancăAnthroponimic Microsystems. Nicknames Derived from Fish NamesSCOL, I (1-2), 1942008pdf
html
1Viorica GoicuNume de familie, la origine supranume din Ţinutul Beiuş LR, LVII (4), 527-5362008pdf
html
1Ruxandra LambruAntroponimie subiectivă. Scurt istoric al cercetărilor privind numele de persoană din vechile documente româneştiRSL, XLI, 1472006pdf
3Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].