Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anthroponimic Microsystems. Nicknames Derived from Fish Names

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 194
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:I nomo di pesci sono diventati soprannomi nel microsistema antroponimico romeno. Sono associati a certi tratti fisici e di carattere. Questi soprannomi sono diffusi in tutta la Romania. Il sistema antroponimico romeno, riflette, dunque, la creatività lessicale dei parlanti.
Cuvinte-cheie:soprannome, pesce, derivato, antroponimo, microsistema lessicale
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

20Teodor OancăGeografie antroponimică românească
Metodă și aplicații
Editura de Sud1998, 1999
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: