Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rectificări şi contribuţii etimologice (I)

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 398
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Etymological rectifications and contributions (I)]
The article discusses a series of regional words from the etymological point of view. Some of them are not registered by dictionaries (arşiţos ‘(about a place) burned by the sun’, băieruş ‘(about dogs) white-necked’, băltăcos ‘(about a place) watery’, băltinos ‘idem’, berian ‘big party’, boroacă ‘frost’ etc.) others have an unknown etymology (bâjlă ‘ugly house’, a bocăzli ‘to limp’, brizărău ‘succession of sewing (representing flowers) decorating the collar of a shirt’, costoriu ‘(about oxen) thin’, a dofla ‘to eat much and quickly’, etc.), not accurately explained (bălţoşat ‘out of shape, hanging loosely’, doştină ‘the northern part of a hill or mountain’, etc.) or wrongly explained by the scientific studies (cheiţăros ‘(about wheat) mixed with rye’, chetricel 1. ‘small perch’, 2. ‘gudgeon’, cotrihoi ‘weedy hay’, dudulatic ‘(especially about children) lacking good sense, unwise’; făchiuţă diminutive of fáche ‘torch’, etc.).
Cuvinte-cheie:
  • etimologii, Dicţionarul limbii române, Micul dicţionar academic
  • etymologies, Romanian Language Dictionary, Small Academic Dictionary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

25Dumitru LoșonțiSoluții și sugestii etimologiceEditura Univers Enciclopedic2001
25Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
2Dumitru Loșonți, C. LupeaToponimia localităţii Racoviţă (Jud. Sibiu)ALIL, XXXI, 3291986-1987pdf
html
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
6Romulus TodoranMic glosar dialectal
Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887
Cartea Românească1949
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: