Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări și completări etimologice
  • Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations

Autori:
Publicația: Diacronia, 11, A158
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Autorii, redactori și revizori ai DELR, propun o discuție asupra tratării originii neologismelor în dicționarele noastre academice, cu referire la literele A–D (parțial) și dau exemple de rezolvări etimologice noi, corectînd și completînd soluțiile propuse în DEX și în DLR. Cu această ocazie, vor fi actualizate cîteva dintre criteriile obținerii unei etimologii științifice și vor fi reinterpretate concepte precum etimologia multiplă sau etimologia mixtă, în variatele lor forme de manifestare. Sînt discutate soluții etimologice pentru 132 de cuvinte, organizate în funcție de criteriul predominant folosit în stabilirea etimologiei.
  • This paper’s authors, who are also authors and coordinators of DELR, discuss the etymological treatment of neologisms in Romanian academic dictionaries, with a special emphasis on words starting with the letters A–D. The paper comprises some original etymologies, completing and correcting the solutions previously proposed by DEX and DLR. This endeavour calls for a fresh overview of the main criteria used by lexicographers in scientific etymological research, and for a re-evaluation of several concepts such as multiple etymology or mixed etymology. The paper discusses the origins of 132 words and is organized according to the main criterion that underlay the authors’ option for a certain etymological solution.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, neologism, împrumut, mijloace interne
  • etymology, neologism, borrowing, word formation
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 22

2Cristian MoroianuAdaptarea împrumuturilor prin echivalare sufixalăSIL6, 335-3472017pdf
6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
5Helga Bogdan OpreaRelatinizarea limbii române
Privire generală: accepții, delimitări, aspecte
Editura Universității din București2011
12Iulia MărgăritNoi comentarii etimologice și semanticeEditura Academiei2010
3Cristian MoroianuDerivarea prin substituție de afixe. Sufixe substantivale vechiSIL2, 2812009
2Theodor HristeaConsideraţii pe marginea unui dicţionar etimologic: CDERLR, LVIII (4), 481-4982009pdf
html
2Cristian MoroianuDerivarea prin substituţie de afixe. Sufixe neologiceAUG/XXIV, I, 1942008pdf
14Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
18Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
25Dumitru LoșonțiSoluții și sugestii etimologiceEditura Univers Enciclopedic2001
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
5Theodor HristeaContribuții la studiul etimologic al neologismelor româneștiLR, XXII (1), 31973
1Luiza SecheCuvinte și sensuri noi în presa actualăLR, IX (1), 571960
5Theodor HristeaProbleme de etimologie în „Dicționarul limbii romîne moderne”SCL, XI (2), 2351960
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO