Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les hypostases de la toponymisation en roumain

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 11, p. 16
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:By studying the complex process of toponyms-making, i.e. the gradual transformation of names (or, as the case may be, of anthroponyms) into proper toponyms, the author identifies the main aspects that may characterize a name undergoing this process: the naming conversion of the toponymic name, the inter-naming conversion (anthroponym turned into toponym without any specific formal modifications), the inter-toponymic conversion (the transfer from one toponymic name to another), the lexico-grammatical tools (modifiers or possessive adjectives), the lexico-semantic naming compressing, the toponymic derivation, the preservation of the toponyms coming from Latin or the substratum, the borrowing of toponyms from other languages, the heteroglot doubling of Romanian toponyms making (multiple toponyms), the reverse of the process of toponyms-making (losing the statute of proper name). The picture of these aspects represents the genetic taxonomy of toponyms, which largely includes the typological and socio-geographical classification, as well as the stratification of Romanian toponyms.
Cuvinte-cheie:naming conversion, toponyms-making process, trans-naming
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
25Dumitru LoșonțiSoluții și sugestii etimologiceEditura Univers Enciclopedic2001
7Ion TomaDespre clasificarea numelor de locuriALIL, XXIX, 321-3351983-1984pdf
html
2Ion TomaDespre tautologiile toponimiceSCL, XXXIV (6), 4981983
13Ecaterina MihăilăDespre geneza și funcția numelor propriiLR, XXVII (3), 2671978
6Gheorghe BolocanTransferul de nume în toponimieSCL, XXVIII (2), 1711977
12Gheorghe BolocanCategoria „nume de grup” în toponimieLR, XXV (1), 891976
3Gheorghe BolocanModele derivative în toponimieLR, XXIV (3), 1871975
7Gheorghe BolocanStratificare în toponimieLR, XXIV (6), 5831975
18Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 73-1001972pdf
html
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: