Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastru

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVI, p. 202-210
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Semantic and cultural guides in defining a chromatical term: blue]
Out of the numerous terms Latin used for designating the „blue” colour, Romanian inherited albastru, from lat. *ALBASTER, derived from ALBUS. The term is polysemantic, and the names of the hues of blue, derived from names of plants (vioriu, liliachiu, toporăşiu, havaiu), is well-represented in Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
5Angela Bidu-VrănceanuNumele de culori – semantică, lingvistică, semiotică (I)SCL, XLIII (3), 2791992
5Angela Bidu-VrănceanuNume de culori – semantică, lingvistică, semiotică (II)SCL, XLIII (6), 5791992
5Fulvia CiobanuObservații asupra unor termeni cromatici româneștiLR, XXVIII (1), 31979
6Domnica GheorghiuÎn legătură cu terminologia culorilor din limba românăLR, XVII (1), 391968
7George Giuglea, Bela KelemenTermenii privitori la culori în latină, cu referință la limbile romaniceCL, XI (2), 2151966
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
3Ana CanaracheCîteva nume de culori și nuanțe în limba romînăLR, X (1), 161961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: