“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Repere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastru

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVI, p. 202-210
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:[Semantic and cultural guides in defining a chromatical term: blue]
Out of the numerous terms Latin used for designating the „blue” colour, Romanian inherited albastru, from lat. *ALBASTER, derived from ALBUS. The term is polysemantic, and the names of the hues of blue, derived from names of plants (vioriu, liliachiu, toporăşiu, havaiu), is well-represented in Romanian.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 12

273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
5Angela Bidu-VrănceanuNumele de culori – semantică, lingvistică, semiotică (I)SCL, XLIII (3), 2791992
5Angela Bidu-VrănceanuNume de culori – semantică, lingvistică, semiotică (II)SCL, XLIII (6), 5791992
5Fulvia CiobanuObservații asupra unor termeni cromatici româneștiLR, XXVIII (1), 31979
6Domnica GheorghiuÎn legătură cu terminologia culorilor din limba românăLR, XVII (1), 391968
7George Giuglea, Bela KelemenTermenii privitori la culori în latină, cu referință la limbile romaniceCL, XI (2), 2151966
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
3Ana CanaracheCîteva nume de culori și nuanțe în limba romînăLR, X (1), 161961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: