Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elementul slav vechi din lexicul dialectului istroromân

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LVIII, p. 87-114
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 20

23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
3Lucian MiclăușCriterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromânăAUT, XLII-XLIII, 2252004-2005pdf
html
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
4G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave în româna comunăSCL, XXXIV (1), 431983
3G. MihăilăAspecte teoretice și istorice ale studierii raporturilor lingvistice vechi slavo-româneSCL, XXXIII (1), 571982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
5G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave, comune dacoromânei și istroromâneiSCL, XXXI (4), 4311980
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
3Ioan PătruțDespre vechimea relațiilor lingvistice slavo-româneCL, XIV (1), 231969
7Vasile ArvinteLimita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii româneALIL, XX, 5-181969pdf
html
10Emil PetroviciElementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii româneCL, XII (1), 111967
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
12Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: