Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii române

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XX, Secțiunea Lingvistică, p. 5-18
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Emil Petrovici a soutenu, dernièrement, que la limite occidentale du territoire de formation de la langue et du peuple roumains coïnciderait avec la Vallée du Timoc, où l’on rencontre les isoglosses sud-slaves bulgares št, žd, continuées aussi dans les emprunts slaves du roumain č, ǵ, đ. Vers le sud, ce territoire s’étendrait, d’après Petrovici, jusqu’à la ligne Jireček.
Mais puisque la frontière établie par Jireček à l’aide des inscriptions latines et grecques, prenait en considération la situation des Ier – Ve siècles, et les isoglosses slaves mentionnées se sont constituées au moins trois ou quatre siècles plus tard, lorsque la population romanisée des provinces danubiennes avait commencé à être disloquée, – justement à cause de l’arrivée des slaves –, il en résulte que la limite occidentale du territoire de formation ne peut être établie a l’aide des données fournies par les langues slaves du sud. La question du territoire romanisé situé à la base du roumain doit être placée dans le temps, à l’époque de la domination roumaine dans la Péninsule Balkanique, approximativement jusqu’aux Ve – VIe siècles. Quant à la limite occidentale de ce territoire, elle doit être établie, comme celle du sud, à l’aide des inscriptions latines. Mais cela a été réalisé depuis longtemps par A. Philippide, dans Originea Românilor, I (L’Origine des Roumains), qui constate une „lacune de romanisation” entre les rivières Drina et Vrabas, prolongée loin vers le nord et le sud. Elle séparait le territoire romanisé situé à la base du roumain sont confirmées par l’ouvrage de son élève H. Mihăescu, Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman (Le latin dans les provinces danubiennes de l’empire romain).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Alexandru GaftonVASILE ARVINTE (26 decembrie 1927, Voineşti, Iaşi – 11 decembrie 2011, Iaşi)LR, LXI (2), 283-2852012pdf
html
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Lucian MiclăușTeorii cu privire la originea istroromânilorAUT, XLIV, 1512006pdf
html

Referințe în această publicație: 3

32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: