Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneşti

Autor:
Publicația: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 203
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Editura:Univers Enciclopedic Gold
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
5Tache PapahagiDispariții și suprapuneri lexicaleGS, III (1), 821927
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: