Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dispariții și suprapuneri lexicale

Autor:
Publicația: Grai și suflet. Revista Institutului de Filologie și Folklor, III (1), p. 82
Editura:Atelierele SOCEC&CO
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 5

1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
0Ion ZaporojanDespre „conflictul” dintre omonimeRLSL, L (1-2), 602008pdf
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
0Nicolae CorlăteanuRepere din istoria filologiei române interbeliceLRM, IV (3), 1161994pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].