Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repere din istoria filologiei române interbelice

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), IV (3), Secțiunea Limba română actuală, p. 116
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

5Tache PapahagiDispariții și suprapuneri lexicaleGS, III (1), 821927
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: