Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Continuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XIII (1), Secțiunea Philologia Perennis, p. 137
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Continuity vs. Formal and Semantic-Stylistic Discontinuity in Romania: on some Religious Terms Inherited from Latin (II)]
A corpus which includes words having a narrow diffusion in a particular linguistic area (such as Romania) puts the problem of linguistic fragmentation / discontinuity within the limits of this area. Narrow is in this case most frequently opposed to large and even to pan-romance, which directs the search towards finding the linguistic means used by most idioms in a certain aria for expressing the same concepts (religious concepts in our case). That kind of corpus implies also a search into the reasons of different lexical realizations in genetically related languages.
The second part of our study deals with considering certain Latin words that were the subject of dispute among linguists in terms of their (direct) continuity in neo-Latin space, and with reaching relevant conclusions as far as the specificity of Romanian language within Romance context and some aspects of convergence are concerned.
Cuvinte-cheie:religious word, narrow diffusion, significant structure, meaning structure, linguistic continuity, linguistic separation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 17

1Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
4Victoria PopoviciCuvintele latine păstrate numai în română: probleme de etimologieSCL, XXXIX (2), 1571988
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
5J. JudSur l’histoire de la terminologie ecclésiastique de la France et de l’Italie (avec 7 cartes)RLiR, X, 1-621934pdf
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
3Ovid DensusianuSemantism anterior despărțirei dialectelor romîneGS, II (1), 11925
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: