Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adaptarea unor substantive aromâneşti împrumutate din turcă

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XV, p. 223-233
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The expansion of the Turks in the Balkan Peninsula and in Greece was facilitated by the crisis within the former Byzantine Empire, which led to a series of political and administrative changes. The Turkish influence upon the Romanian language was felt at the end of the 14th century and at the middle of the 19th century. Today, this influence is felt only in several regions of our country, especially in Dobroudja.
The number of the words taken over is large enough: 2,500 words in Daco-Romanian, 1,629 words in Aromanian.
As far as Aromanian is concerned, it was noticed that the Turkish influence holds the second place, following the Greek influence, out of the 7,097 words of unknown origin listed by Tache Papahagi in the Dictionary of the Aromanian Dialect, 18% are of Turkish origin.
Some official borrowings became folk ones, too, but the majority remained at the “outskirts” of vocabulary and disappeared during the development of society. The borrowings which entered via folk means are firmer and long-lasting and are widely encountered.
In modern Romanian 750-900 words survived; these are terms that belong, to a great extend, to the folk language.
Compared to Daco-Romanian, Aromanian better kept base meaning of the Turkish borrowing. We can notice the difference in stylistic burden, as some terms acquired a disparaging sense in Daco-Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
1Vladimir DrimbaÎmprumuturi turcești în dialectele romînești sud-dunăreneSCL, VIII (2), 2251957
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: