Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologia religioasă în dialectul istroromân. Timpurile liturgice

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LI-LII, p. 41
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Religious Terminology in the Istro-Romanian Dialect: Liturgical Times] In view of the fact that spirituality is an important dimension of the life of Istro-Romanians, marked by the alternation of feast days and fasting periods, we want to gain an insight into the terminology employed to refer to liturgical times. This category is of the greatest importance for the history of the Romanian language and includes words that are to be found in the basic Romanian vocabulary, some of which go a long way back in Istro-Romanian, such as words of Latin or Slavonic origin.
Cuvinte-cheie:Istro-Romanian, liturgical times, history of the Romanian language, Romanian vocabulary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Ion MăriiNote etimologice și morfologiceCL, XIV (1), 491969
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: