Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice și morfologice

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, XIV (1), p. 49
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 2

0Lucian MiclăușTerminologia religioasă în dialectul istroromân. Timpurile liturgiceAUT, LI-LII, 412013-2014pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].