“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note etimologice și morfologice

Author:
Publication: Cercetări de lingvistică, XIV (1), p. 49
p-ISSN:0373-1545
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 2

0Lucian MiclăușTerminologia religioasă în dialectul istroromân. Timpurile liturgiceAUT, LI-LII, 412013-2014pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].