Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rom. creţ şi alb. krec, kreçe, krecë – o nouă ipoteză etimologică

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (4), p. 477
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The Romanian adj. creţ is inherited form the Eastern VLat. lexical hybrid *crĭcius, issued from the contamination between Lat. crĭ(spus) and its synonym VLat. (adj.) *(ē)ricius “curly, crimp, crisp”, cf. It. riccio, Sp. rizo idem. Alb. (lakën) kreçe, krece “headed cabbage, savoy (cabbage with crisp leaves)”, (fik) krec “wrinkled (fig)” are borrowed from Vlat. *crĭcius/Old Common Rom. *creciu. Alb. krecë “needle (leaf), spine, thorn, fishbone” is borrowed from Vlat. (pl.) *crĭcia/Old Common Rom. *creţə, etymologically/ semantically related to VLat. (adj.) *ēricium “of the hedgehog” → “spine, quill etc.”. Alb. (pl.) krelë / krela “curl”, krela-krela “curly” are autochtonous words, compared with Lett. krails “bowed, bent, wrinkled”, OHG krol “curly”, OHG. kral “hook”, ME crolle, crul “curl” etc.
Cuvinte-cheie:
  • rom. creţ, lat. crispus, -a, -um, lat. pop. *ericius, -ia, -ium, it. riccio, sp. rizo, lat. dun. *cricius, -ia, -ium, comparaţie romanică, transfer semantic, atracţie sinonimică, contaminare lexicală, hibrid lexical, împrumuturi romanice în albaneză, alb. kreçe, krec, krecë
  • Rom. creţ, Lat. crispus, -a, -um, VLat. *ericius, -ia, -ium, it. riccio, sp. rizo, VLat. *cricius, -ia,- ium, Romanic comparison, semantic transfer, synonymic attraction, lexical contamination, lexical hybrid, Romance loanwords in Albanian, Alb. kreçe, krec, krecë
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: