Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Vocabularul autohton al limbii române

Autor:
Editura:Editura Științifică și Enciclopedică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 101

0Cosmin CăprioarăThe Danubian Latinity in the First Christian MillenniumAOU, XXXII (1), 107-1132021pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (II)PhilM, LXII (5-6), 37-572020pdf
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvisticePhilM, LXI (5-6), 105-1312019pdf
1Ioana IancuÎncercări de analiză motivaţională a unor termeni pastorali din aromânăFD, XXXVIII, 33-452019pdf
1Ion GiurgeaOn the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer deRRL, LXIV (1), 3-282019pdf
html
1Mihaela-Mariana MorcovNoi observaţii referitoare la etimologia verbului a întremaLR, LXVIII (2), 277-2852019pdf
1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
0Ecaterina PleșcaRomânescul mătură: abordare comparativ-istoricăPhilM, LX (3-4), 272018pdf
0Lucian Vasile Bâgiu, Paraschiva BâgiuThe Indo-European Voice of “Barbarians”SJRS, 1, 169-1782018pdf
html
1Marius SalaL’hospitalité du roumainANADISS, 262018pdf
html
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
1Carmen-Irina FloareaDenumiri pentru cucui în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. Sinteză IFD, XXXVI, 26-342017pdf
html
1Cosmin CăprioarăFenomene dialectale purtate de păstorii transilvăneni în zone de iernatic dunăreneSIL6, 67-742017pdf
0Crina TaloșThe condition of Romanian underlayer words in Dicționarul explicativ al limbii româneLDMD, 5, 470-4792017pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanMetafora capului în toponimie. Privire specială asupra văilor Bistra și Sebeș (Caraș-Severin)AUT, LV, 72017pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuInterjectional Lexemes in the Pastoral UseSCOL, X (1-2), 1812017pdf
html
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
1Simona Goicu-CealmofSacrul în antroponimia româneascăICONN 4, 1652017pdf
html
0Anatol EremiaThe Toponymy of Bessarabia: Etymological Convergences and DivergencesSCOL, IX (1-2), 542016pdf
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Mihaela MarinDespre terminologia vinicolă în textele vechi româneştiExplorări, IV, 1532016pdf
1Mihaela-Marian MorcovDenumiri pentru ‘(păr) alb’, în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXV, 1212016pdf
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
2Radu DrăgulescuConsiderații lingvistice cu privire la fitonimele românești create cu ajutorul termenului „șarpe”AOU, XXVII (2), 3052016pdf
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the Latin originated term “pămînt” (earth)JRLS, 9, 52-642016pdf
html
1Radu DrăgulescuAnalysis of the Connotative and Denotative Meanings of the Terms Belonging to The Word Family „Dog” as They Are Used in the Romanian PhytonymsStudia UPM, 20, 602016pdf
html
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms belonging to the word field „cat"GIDNI, 3, 679-6932016pdf
html
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
2Cristina-Valentina DafinoiuMorphological Cross-Linguistic Parallelisms among the Nominal Systems of Balkan Languages (I)AOU, XXVI (2), 107-1152015pdf
0Cătălina VătășescuObservaţii asupra contribuţiei lui Sextil Puşcariu la compararea românei cu albanezaCSP, I, 1752015pdf
1Cătălina VătășescuElemente albaneze pe hărţile Atlasului lingvistic al dialectului aromânFD, XXXIV, 2542015pdf
0Cătălina VătășescuPăstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latinăCSP, II, 481-4892015pdf
0Iulia MărgăritMuntenismele – criteriu de localizare a unor proverbeLR, LXIV (1), 132015pdf
1Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
1Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
1Pârvu BoerescuFrigider, molid, molete (precizări şi rectificări – IV)LR, LXIV (1), 52015pdf
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
0Radu DrăgulescuConsideraţii lingvistice cu privire la fitonimele româneşti create cu ajutorul termenului „urs”EITM, 6, 234-2472015pdf
html
3Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the term „drac” (devil)LDMD, 3, 375-3892015pdf
html
0Ana-Maria DudăuA Linguistic Perspective on the Press in OlteniaSCOL, VII (1-2), 1662014pdf
html
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
0Cristina Radu-GoleaOnimisations in the lexico-semantic field of colour namesCCI, 3, 145-1512014pdf
html
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
0Inna Negrescu-BabușCercetări privind elementele de substrat din limba românăLRM, XXIV (2), 1992014pdf
0Manuela NevaciAromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnograficeSID15, 2472014pdf
1Mihaela MarinTermeni autohtoni utilizaţi în traducerile textelor bibliceLR, LXIII (3), 3572014pdf
html
0Mihaela MarinTermeni de substrat utilizați în traducerile textelor bibliceExplorări, III, 2712014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html
1Pârvu BoerescuRom. creţ şi alb. krec, kreçe, krecë – o nouă ipoteză etimologicăLR, LXIII (4), 4772014pdf
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Carmen-Irina Floarea(Copilul) merge de-a bușilea, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXII, 632013pdf
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
0Cătălina VătășescuDin nou, despre numele de plantă stirigoaieFD, XXXII, 1732013pdf
1Daniela Carmen StoicaCâmpul lexical al numelor de rudenie în română și albanezăFD, XXXII, 1392013pdf
1Manuela NevaciGraiurile aromânești din Peninsula Balcanică. Situația actualăFD, XXXII, 1032013pdf
2Nicolae SaramanduMomentul Moscopole în istoria raporturilor lingvistice româno-albanezeFD, XXXII, 1292013pdf
0Nistor BarduInfluenţa limbii albaneze asupra graiului de azi al aromânilor moscopoleni din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Aspecte lexicaleCult. ident.2013pdf
html
1Petronela SavinTradiţie şi inovaţie în terminologia alimentară românească. Clasa preparatelor din cerealeTradiție/inovație2013pdf
html
1Radu DrăgulescuAnaliza sensurilor conotative şi denotative ale lexemului lup în cadrul fitonimiei româneştiEITM, 5, 510-5202013pdf
html
1Victor CirimpeiReflexe de vorbă tracică pe parcurs de milenii în limbile diferitor popoarePhilM, LV (1-2), 82-902013pdf
html
0Victor CirimpeiDatina arderii unei buturugi la solstiţiul de iarnăPhilM, LV (5-6), 1182013pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
6Grigore BrâncușAtlasul dialectal al limbii albaneze. Elemente comune cu românaFD, XXXI, 5-192012pdf
0Liliana PopovschiMicrosistemul terminologic „stomac” – „pântece” (pe baza atlaselor lingvistice româneşti)PhilM, LIV (5-6), 1352012pdf
html
1Manuela NevaciCercetări recente de teren la aromânii din Peninsula BalcanicăFD, XXXI, 632012pdf
0Victor CirimpeiVocabulă tracică pe parcurs de mileniiPhilM, LIV (5-6), 98-1062012pdf
html
0Andrei AvramReflexele grupului consonantic [x v] în cuvinte româneşti împrumutate din vechea slavă şi din slavonăLR, LX (1), 4-92011pdf
html
0Diana Boc SînmărghițanToponyms of the Bistra and Sebeş Valleys Formed from Appellatives Describing Plains or PlateausSCOL, IV (1-2), 92011pdf
html
1Ecaterina PleșcaContribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: rom. „smidă”PhilM, LIII (3-4), 119-1372011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
4Vasile FrățilăFormarea cuvintelor în dialectul istroromânFD, XXX, 52011pdf
0Benita Stavre, Daniela Stoica, Erinda Papa“For whom the bell tolls?” death and dying-related language/ vocabulary. Linguistic boundaries in Albanian and RomanianDICE, VII (1), 1172010pdf
html
1Emanuela DimaLexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic LR, LIX (1), 49-712010pdf
html
1Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
0Mihai MituCâteva observaţii pe marginea lexicului păstoresc de origine română în limba polonă (I)RSL, XLVI (1), 1712010pdf
4Oliviu FelecanA Diachronic Excursion into the Anthroponymy of Eastern RomaniaPhil. Jass., VI (1), 57-802010pdf
html
0Valeriu BălteanuTerminologia divinaţiei populare româneşti: actanţiiAUG/XXIV, III (1), 252010pdf
0Voica RaduConsideraţii etimologice asupra cuvântului balaurPhil. Ban., IV (2), 20-252010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Ana-Maria BotnaruMicrocâmpul lexico-semantic nume de arbori în limba românăAUG/XXIV, II, 1292009pdf
0Ancuța NegreaLa terminologie des nocesAUV, VII2009pdf
5Cristinel MunteanuExpresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologiceAUG/XXIV, II, 280-2902009pdf
2Theodor HristeaConsideraţii pe marginea unui dicţionar etimologic: CDERLR, LVIII (4), 481-4982009pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Ecaterina PleșcaDenumirile cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. Paralele lexico-semantice de arealRLSL, L (1-2), 922008pdf
1Nicolae SaramanduOriginea românei şi a dialectelor sale (observaţii critice pe marginea unor lucrări recente)Phil. Jass., IV (2), 159-1642008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Anton Patriciu GotiaPrincipes et cohérence dans la phonétique historique roumaineStudia UBB, LII (2), 2432007
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Mihaela GăitănaruL’évolution du neutre roumainELI, 3 (1), 1442007pdf
html
2Gabriel BărdășanModalități lingvistice de exprimare a alianței matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noționale logodnic-logodnică, mire-mireasăAUT, XLIV, 59-702006pdf
html
0Nicolae SaramanduLimba română în context european (pe baza Atlasului limbilor Europei)Comun. intercult.2006pdf
html
1Adela StancuHidronime din bazinul Jiului provenite de la apelative referitoare la faunăFrățilă, 493-4962005pdf
1G. I. Tohăneanu„Tîrnava prinsă-n galbine maluri ...”Frățilă, 552005pdf
0Paraschiva BobocRelaţii lingvistice româno-bulgare: cuvinte româneşti în limba bulgarăAOU, XV, 31-402004pdf
html
0Alina Bojoga-CelacCîmpul „construcții păstorești” în graiurile dacoromâne sudice. O abordare din perspectiva lexematiciiLRM, XIII (11-12), 442003pdf
0Gh. I. TohăneanuExcurs marinAOU, XIV, 275-2842003pdf
html
0Teofil TeahaLat. GLANDULA în graiurile româneşti actualeALIL, XXX, 1871985pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].