Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modalități lingvistice de exprimare a alianței matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noționale logodnic-logodnică, mire-mireasă

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIV, p. 59-70
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:L’étude se propose une analyse lexico-sémantique des mots istroroumains groupés autour des paires notionnelles fiancé-fiancée et marié-mariée. Ces termes sont analysés aussi du point de vue de leur origine. On constate la présence d’un grande nombre de mots empruntés du croate, mais aussi de l’italien ou du vieux-slave et l’absence des mots hérités du latin pour désigner ces notions. Il y a pourtant quelques mots d’origine latine qui désignent l’action et l’événement par lesquels on peut marquer l’alliance matrimoniale, termes qu’on peut rapporter aux paires notionnelles fiancé-fiancée et marié-mariée.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

Referințe în această publicație: 6

101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: