Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii etimologice asupra cuvântului balaur

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, IV (2), p. 20-25
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:One of the most complicated task of the Romanian etymology is to follow the history of the autochthonous words that are part of our vocabulary. Among these words, the word balaur (dragon) is fascinating not only by its story, but, also, by the mysterious legends and fairy-tales which evoke the world of the dragons in the Romanian mythology. The etymologic variants for this word are diverse and intricate.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, dragon, cuvinte autohtone, folclor, credinţe populare
  • etymology, dragon, autochthonous words, folklore, popular beliefs
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: