Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: rom. „smidă”

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (3-4), p. 119-137
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:In Romanian, the regionalism smidă, a word from the lexical-semantic group of forest, is one with unknown etymology. On the basis of language facts from lexicographic sources and linguistic atlases, the term smidă is defined as „young, small, uncleared forest, characterized by certain features of afforestation, embedded in a larger forest”. As a result of the analysis it was stated that the ratio between the Romanian word smidă and the word with the Latin origin pădure is the same as between the words from the substrate and those inherited from Latin. In this article the author supports the substarate origin of the examined term and releases the hypothesis (based on mythological and religious functions of sacred trees and sacred forests that descend from those of the cosmic tree) that most likely our Thracian-Dacian ancestors through the term *smid(ə) designated sacred forest (sacred tree → sacred forest). As shown in the article, diatopic meanings of the Romanian smidă as well as the area of its spreading would confirm our assumptions. In their support there are brought lexical-semantic consistencies from Indo-European languages, the closest of which the Romanian smidă has with the Baltic languages, due to similar semantic evolutions: arboregrup, mulţime de arboricrâng, pădurice, pădure.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

28Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: