Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: rom. „smidă” cu semnificaţiile „grindină” şi „fulger” (II)

Autor:
Publicația: Philologia, LV (3-4), p. 94
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:From the perspective of establishing the etymology, the author of the paper attempts to examine the first mentions of the homonymous element smida „hail”, „lightning” an obsolete word, with unknown etymology in Romanian. It is an analysis of this word and the author seeks to draw new meanings of this word. There are established relationships with the celestial sacredness, an element that approaches smida „hail”, „lightning” to the other element smida „thicket in the forest, woodland, forest” previously addressed by us.
Cuvinte-cheie:etymology, homonymous element, medieval manuscript, psalm, mythological view, celestial origin etc.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

1Ecaterina PleșcaContribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: rom. „smidă”PhilM, LIII (3-4), 119-1372011pdf
html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: