Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)

Autor:
Publicația: Buletin de lingvistică, 13, p. 37
p-ISSN:1857-1948
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
2Ion I. Russu
  • Obârşia tracică a românilor şi albanezilor
    Clarificări comparativ-istorice şi etnologice
  • Der thrakische Ursprung der Rumänen und Albanesen
    Komparativ-historische und ethnologische Klärungen
Editura Dacia1995
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
26Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: