“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)

Author:
Publication: Buletin de lingvistică, 13, p. 37
p-ISSN:1857-1948
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 12

32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
2Ion I. Russu
  • Obârşia tracică a românilor şi albanezilor
    Clarificări comparativ-istorice şi etnologice
  • Der thrakische Ursprung der Rumänen und Albanesen
    Komparativ-historische und ethnologische Klärungen
Editura Dacia1995
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
26Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: