Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cercetări recente de teren la aromânii din Peninsula Balcanică

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXI, p. 63
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

5Grigore BrâncușAtlasul dialectal al limbii albaneze. Elemente comune cu românaFD, XXXI, 52012pdf
3Grigore BrâncușEvoluția lexicului latin în aromânăFD, XXII-XXIII, 372003-2004
4Grigore BrâncușObservații asupra structurii vocabularului aromân în dicționarul lui Daniil MoscopoleanuSCL, XLIII (1), 391992
100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
10Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
85Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
53Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: